Общински съвет

Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на Кмета на Община Раковски, командирован със Заповед № 48/21.04.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски

Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на Кмета на Община Раковски, командирован със Заповед № 48/21.04.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 820

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на Кмета на Община Раковски, командирован със Заповед № 48/21.04.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски приема отчета на Кмета на Община Раковски, във връзка с осъществена Задача: „Посещение на Международен строителен панаир “YAPI – Turkeybuild Istanbul 2023””, възложена му със Заповед за командировка в чужбина № 48/21.04.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски.

 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява извършените разходи от Кмета на Община Раковски за целите на точка 1 от настоящето Решение, за времето от 25.04.2023 г. до 27.04.2023 г. включително, а именно:

                        Пътни пари                                                                             147,25 лева

                        Квартирни пари                                                                    582,85 лева

                        Дневни пари                                                                          228,83 лева

Общо извършени разходи за сметка на Община Раковски: 958,93 лева  (деветстотин петдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки).

МОТИВИ: Съгласно Заповед № 48/21.04.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски, Кметът на Община Раковски е командирован в чужбина със Задача: „Посещение на Международен строителен панаир “YAPI – Turkeybuild Istanbul 2023””.   На основание чл. 5, ал. 1, т. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, Общинският съвет изслушва и одобрява отчетите за командировки на Кмета на Община Раковски и Председателя на Общинския съвет на първото заседание след командировката. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *