Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на госпожа Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем

Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на госпожа Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем
Р Е Ш Е Н И Е № 819

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане отчета и одобряване на извършените разходи за командировка в чужбина на госпожа Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем, община Раковски, командирована със Заповед № 58/17.05.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация и Заповед № 58/17.05.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема отчета на госпожа Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем, община Раковски, командирована в Полша, гр. Тикочин със Задача: „Участие в 20-та среща на европейската мрежа на щъркеловите села”, съгласно Заповед № 58/17.05.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски.

 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява извършените разходи от госпожа Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем, община Раковски, командирована в Полша, гр. Тикочин със Задача: „Участие в 20-та среща на европейската мрежа на щъркеловите села”, съгласно Заповед № 58/17.05.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски, а именно:

                       Пътни пари                                                                                          0,00 лева

                       Квартирни пари                                                                                 0,00 лева

                       Дневни пари                                                                                   110,30 лева

            Общо извършени разходи за сметка на Община Раковски: 110,30 лева  (сто и десет лева и тридесет стотинки).

МОТИВИ: Съгласно Заповед № 58/17.05.2023 г. на Председателя на Общински съвет – Раковски, Виолета Димитрова Петрова – Кмет на село Белозем, община Раковски е командирована в Полша, гр. Тикочин със Задача: „Участие в 20-та среща на европейската мрежа на щъркеловите села”. 

Лицето е предоставило отчет за осъществената командировка в чужбина за периода от 22.05.2023 г. до 25.05.2023 г. 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, Общинският съвет изслушва своите представители на работните групи и делегации в страната.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *