Общински съвет

Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2023 година

Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2023 година
Р Е Ш Е Н И Е № 807

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Раковски за 2023 година.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Раковски приема Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Раковски за 2023 година.

 

 

МОТИВИ: Годишният план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски е разработен в съответствие с Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2022-2023 г., приета с Решение № 507, взето с Протокол № 31/17.03.2022 г. от Общински съвет – Раковски и е съгласуван с Регионалното управление на образование – Пловдив. 

 Изпълнението на дейностите ще допринесат до очакваните резултати – децата и учениците да получат обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 Съгласно изискванията и указания срок в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), за изпълнение на приетата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, следва да бъде приет Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                           

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *