Общински съвет

Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 895

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

 

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

 

Р Е Ш И:

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 

 1. Б. А. Б., ЕГН: 650123**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Г. П. И., ЕГН: 660522**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. З. А. К., ЕГН: 580427**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. С. К. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Я. Л. Л., ЕГН: 770513**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. Д. № **, в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
 1. И. Ч. И., ЕГН: 430909**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. С. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Й. Д. Л., ЕГН: 331220**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. Б. П., ЕГН: 550414**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. Ц. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. Ч. К., ЕГН: 500723**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 2. М. С. Р., ЕГН: 630307**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ч. № * *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. Й. Б., ЕГН: 390402**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № 35, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. П. С., ЕГН: 630821**** и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. Ш. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 2. М. Г. Р., ЕГН: 520818**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № **, в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                        

Против: 0        

Възд.се: 0                      

  

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *