Общински съвет

Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2022 г.

Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2022 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 793

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2022 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Народните читалища (ЗНЧ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема докладите, представени от председателите на читалищата на територията на община Раковски за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и докладите за изразходваните от бюджета средства през предходната 2022 година.

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Закона за народните читалища и с оглед осъществената читалищна дейност, Председателите на читалищата на територията на община Раковски са представили своите доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2022 година. 

Докладите на читалищата се обсъждат от Общинския съвет на първото открито заседание след 31 март на съответната година. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 18

За: 18                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                            


 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за

/Г-жа Елена Иванова Узунова и г-н Генчо Тодоров Тодоров се въздържат от гласуване/

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *