Общински съвет

Съгласие увеличение трансфера на Второстепенния разпоредителОбщинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски

Съгласие увеличение трансфера на Второстепенния разпоредител Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 822

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Съгласие увеличение трансфера на Второстепенния разпоредител Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде извършена промяна по трансфера на Второстепенния разпоредител Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски в размер на 2 860,00 лева, както следва:

По приходната част: 

 • § 6109 „Вътрешни транфери в системата на Общината“ + 2 860,00

По разходната част на Местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §§ 5205 „Стопански инвентар“ + 2 860,00

 1. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на Община Раковски да извършва съответните промени по трансфера на второстепенния разпоредители с бюджет към Община Раковски – Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.

МОТИВИ: С разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината. 

На територията на община Раковски са постъпили многократни сигнали за бездомни кучета. Средствата от настоящето решение ще бъдат използвани за закупуване на упойващ пистолет и консумативи, подходящи за третиране на животните, с цел транспортирането им към ветеринарна клиника за кастриране. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *