Общински съвет

Приемане на доклад от извършената проверка за подадени декларации, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ)….

Приемане на доклад от извършената проверка за подадени декларации, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ)....
Р Е Ш Е Н И Е № 823

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на доклад от извършената проверка за подадени декларации, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), на Постоянната комисия по „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” при Общински съвет – Раковски – Комисия по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ)

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема доклада, представен от Председателя на постоянната комисия по „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” при Общински съвет – Раковски, изготвен по реда на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ).

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), Председателят на постоянната комисия по „Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” при Общински съвет – Раковски е предоставил на вниманието на Общински съвет – Раковски своя доклад от извършената проверка на подадените годишните декларации за 2022 г. за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от кметовете на кметства в Община Раковски.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *