Общински съвет

Увеличение на разчетената с Бюджета за 2023 година на Община Раковски субсидия на Футболен клуб „Раковски“

Увеличение на разчетената с Бюджета за 2023 година на Община Раковски субсидия на Футболен клуб „Раковски“
Р Е Ш Е Н И Е № 877

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Увеличение на разчетената с Бюджета за 2023 година на Община Раковски субсидия на Футболен клуб „Раковски“.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски увеличава разчетената с Бюджета за 2023 година на Община Раковски субсидия на Футболен клуб „Раковски“ със 7 000 (седем хиляди) лева.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие необходимите средства в размер на 7 000 лева (седем хиляди) да бъдат осигурени от утвърдения за 2023 година Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба от С. П. – Председател на Футболен клуб „Раковски“ за осигуряване на допълнително финансиране над утвърдените за 2023 година средства в Бюджета на Община Раковски във връзка с увеличаване броя на децата в новостартиралата детско-юношеска школа на клуба. 

В молбата подробно е описано за какво са необходими и ще бъдат разходени исканите допълнителни средства, а вероятно сте запознати с дейността и постигнатите резултати на малките футболисти.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *