Общински съвет

Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 808

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Р Е Ш И:

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 1. Ю. Н. С., ЕГН: 831021**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Ф. А. М., ЕГН: 370927**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № ** , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. С. Г., ЕГН: 430307**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Л. Т. Г., ЕГН: 361217**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. С. № ** , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Л. М. С., ЕГН: 560811**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. Д. № ** , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. К. В. К., ЕГН: 490325**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. С. № ** , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Й. И. М., ЕГН: 600916**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ш. с. № * , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Й. П., ЕГН: 521005**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. А. Р., ЕГН: 520228**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ч. № * , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Г. Б. П., ЕГН: 680107**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. А. Р. А., ЕГН: 580317**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № * , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. П. Д., ЕГН: 590104**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. К. № * , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. А. Л. Я., ЕГН: 680104**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 200 /двеста/ лева.
 1. К. И. Д., ЕГН: 890417**** и постоянен адрес с. Войводиново, общ. Марица ул. Н. В. № ** , в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 20

За: 20                                        

Против: 0        

Възд.се: 0                      

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за

 /Г-жа Росица Иванова Пеева се въздържа от гласуване/

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *