Общински съвет

 Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 841

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Р Е Ш И:

 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 1. Г. П. К., ЕГН: 831027****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. Я. № **, в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
 1. Е. К. Р., ЕГН: 400611****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. Г. И., ЕГН: 790112****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. З. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Я. Г. А., ЕГН: 831222****, и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. С. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. Й. К., ЕГН: 540930****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. Г. Б., ЕГН: 750718****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. В. Ю. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. С. Т., ЕГН: 560616****, и постоянен адрес с. Шишманци, общ. Раковски ул. Г. Б. № 1 вх. *, ет. * ап. *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. Й. Б., ЕГН: 520918****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. п. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. Ф. И., ЕГН: 540610****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. Д. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. Р. К., ЕГН: 450622****, и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Л. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. И. К., ЕГН: 780829****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. М. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. И. А., ЕГН: 520202****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Ч. З., ЕГН: 610816****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Й. М., ЕГН: 630922****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Б. М., ЕГН: 671223****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Т. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Д. И. Т., ЕГН: 590126****, и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Б. М. Д., ЕГН: 531010****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. М. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Б. И. Т., ЕГН: 550910****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. В. Л. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. А. Б. П., ЕГН: 761213****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. И. В. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. А. М. К., ЕГН: 781013****, и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. П. Я. № **, в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                        

Против: 0        

Възд.се: 0                      

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *