Общински съвет

Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 689

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Р Е Ш И:

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 1. А. С. Г., ЕГН: 351016**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. М. № **А, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. В. К., ЕГН: 381023**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. п. № *А , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. М. Т., ЕГН: 351120**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. Н. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. З. С. З., ЕГН: 670501**** и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. Д. № * , в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Г. Л., ЕГН: 751011**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. Д. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. И. Ч., ЕГН: 840105**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № ***, в размер на 300 /триста/ лева.
 1. М. Й. Д., ЕГН: 531229**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. м. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. С. М., ЕГН: 560311**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № ***, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. А. В., ЕГН: 510924**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. П. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. И. Т., ЕГН: 571215**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. В. Г., ЕГН: 751204**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Й. П. в. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. С. А., ЕГН: 480719**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. Й. М., ЕГН: 551001**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № ***, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. Б. Ц., ЕГН: 630503**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Д. Е. М., ЕГН: 821112**** и постоянен адрес с. Шишманци, общ. Раковски ул. Ц. Б. т. № **, в размер на 300 /триста/ лева.
 1. М. И. Д., ЕГН: 860917**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Б. О. № *, в размер на 300 /триста/ лева.
 1. С. К. М., ЕГН: 461112**** и постоянян адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. П. Г., ЕГН: 681221**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                        

Против: 1       

Възд.се: 0                      

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – против
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *