Общински съвет

Приемане Отчета за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Приемане Отчета за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 842

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане Отчета за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема Отчета за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии за периода 01.01.2023 г.– 30.06.2023 г.

МОТИВИ: Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. 

Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и откритост.

В изпълнение на цитираната разпоредба е изготвен Отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии за периода 01.01.2023 г.– 30.06.2023 г.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 15                                                    

Против: 1       

Възд.се: 5                           

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – против
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *