Общински съвет

Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Я. Б., жител на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за участието му в Европейско първенство по вдигане на тежести

Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Я. Б., жител на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за участието му в Европейско първенство по вдигане на тежести
Р Е Ш Е Н И Е № 761

Взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Я. Б., жител на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за участието му в Европейско първенство по вдигане на тежести.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет – Раковски отпуска еднократна финансова помощ в полза на господин И. Я. Б., с постоянен адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, улица „И.“ № *, в размер на 2 000 лева (две хиляди лева), като разходът се отрази в дейност 122 – „Общинска администрация“, §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“. 
 1. Общински съвет – Раковски отпуска сумата на лицето по т. 1 от настоящето Решение за участието му на Европейско първенство по вдигане на тежести в Ирландия, гр. Уотътфорд, като при неявяване на състезанието или дисквалифициране от състезанието по вина на лицето, финансовата помощ следва да бъде върната по сметка на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94И-3653-1/02.02.2023 г. от И. Я. Б., с постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „И.“ № *, относно молба за отпускане на парични средства в негова полза за участието му в Европейско първенство по вдигане на тежести в Ирландия, гр. Уотътфорд, в периода от 12 до 20 май 2023 г. 

Господин И. Б. е професионален спортист по вдигане на тежести. Исканата сума е в размер на 2000 лева за участието му в посоченото първенство и покриването на такса за участие, пътни разходи, разходи за престой и храна. 

Кратка автобиография: И. Б. е роден на 19.10.1956 г. Завършва СПТУ „Владимир Комаров“ в с. Ведраре и още от ученическите си години започва да се занимава със спорт в школата в гр. Карлово. Трудът му се увенчава с успех и през 1973 г. става първият медалист по вдигане на тежести на Републиканско първенство от школата в Карлово. Военна служба отбива в гр. Елхово.

Всичко това прераства до кандидатстването му във ВИФ „Г. Димитров“, понастоящем НСА „Васил Левски“, където е приет с треньорска и учителска специалност. Успява да завърши семестриално. Трудовата му кариера минава през училищата „Стефан Караджа“, в гр. Пловдив, „Христо Смирненски“, в гр. Брезово и ЕСПУ, гр. Раковски, където е учител по физическо възпитание и спорт. 

Освен отдадеността си в часовете в училище, И. също се изявява и като треньор по футбол и щанги във спортен клуб „Асес“, гр. Раковски с главен треньор Г. В.. И. се присъединява и в школата на г-н Л. Б., където тренира деца по тенис на маса. Успява да доведе момчетата, които тренира до Републиканско първенството, където отборно стават шампиони в две последователни години през 2000 г. и 2001 г. През 2000 г. още две от момчетата на И. се класират на финалите на Републиканското първенство по тенис на маса, но не успяват да грабнат медали. 

През 2012 г. И. е сред първите състезатели на СК „Будьони“, гр. Брезово. Спортният клуб се занимава предимно с ветерани, като е член на Българската мастърс федерация. По-голямата част от участниците в клуба са родом от гр. Раковски. През последните 5 години клуба се класират на републикански първенства, като и петте години се завръщат с медали от различни дисциплини. И. става републикански шампион и 5-те пъти, като завоюва различни по степен медали. 

През 2021 г. взима участие в Световното първенство по вдигане на тежести за ветерани, което с оглед на епидемиологичната обстановка се провежда онлайн. Поради технически проблем, лоша интернет връзка, И. е дисквалифициран. 

И. взима участие в турнира в памет на И. А. в гр. Бургас, който се проведе през 2022 г., където се класира на трето място при абсолютните шампиони (определя се на базата на тегло на състезателя, възрастова група, тегло вдигнати тежести и специален коефициент). На този турнир, като състезател на СК „Будьони“ взима участие и още един участник от гр. Раковски – П. Г. Посредством този турнир, И. се класира на европейското първенство за ветерани в Полша – завръща в град Раковски със златен медал.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 17                                                    

Против: 1       

Възд.се: 3                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – против
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *