Общински съвет

Отчет за извършени разходи от Кмета на Община Раковски за командировка в чужбина, съгласно Заповед № 90/21.10.2022 г.  на Председателя на Общински съвет гр. Раковски и Актуализация на плана по бюджета на общината

Отчет за извършени разходи от Кмета на Община Раковски за командировка в чужбина, съгласно Заповед № 90/21.10.2022 г.  на Председателя на Общински съвет гр. Раковски и Актуализация на плана по бюджета на общината
Р Е Ш Е Н И Е № 676

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отчет за извършени разходи от Кмета на Община Раковски за командировка в чужбина, съгласно Заповед № 90 / 21.10.2022 г.  на  Председателя на Общински съвет гр. Раковски и Актуализация на плана по бюджета на общината за 2022 г. по бюджетен параграф 1052Краткосрочни командировки в чужбина“.

На основание: чл. 5, ал. 1, т. 25 (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет на община Раковски, гр. Раковски, приема отчета на Кмета на Община Раковски – ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, за изпълнение на задачата: посещение на Международното търговско изложение „BAUMA 2022“ – съгласно Заповед за командировка в чужбина, № 90 / 21.10.2022 г. на Председателя на общински съвет на Община Раковски .

        Одобрява извършените разходи за времето от 23.10.2022 до 27.10.2022 г. включително, както следва: 

 • Пътни пари –   408,97 лв.
 • Квартирни пари – 829,27 лв;
 • Дневни пари –    342,27 лв.
 • Общо извършени разходи за сметка на Община Раковски: 1 580,51 лв.  /словом: Хиляда петстотин и осемдесет лева, 51 ст./ 
 1. За извършените разходи за командировката в Мюнхен – Германия и предстоящи разходи за командировки в чужбина до края на бюджетната година /31.12.2022 г./ за мероприятия от местно значение да се осигурят допълнителни средства от резерва на бюджета на общината:
 • § 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“, д-ст 2122 +5 725 лв.; –           §§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“,  д-ст 2123               +275 лв.; –        §§ 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, д-ст 2998    – 6 000 лв.

МОТИВИ: Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 25 (1) от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 0       

Възд.се: 9                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *