Общински съвет

Именуване на улица – общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 503.9523, находящ се в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски

Именуване на улица – общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 503.9523, находящ се в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 805

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Именуване на улица – общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 503.9523, находящ се в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски именува улица – общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 503.9523, находящ се в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски на улица „връх Средногорец“.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 503.9523, находящ се в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, представлява улица – общинска собственост, която е сравнително малка, като площ и по времето на образуването и не е получила съответното име. 

През 2023 година се честват 110 години от Балканската война. Съгласно историята и фактите, от община Раковски при обявената мобилизация активно се включват и се вливат в Българската армия войни, и покриват с неувяхваща слава имената си в битките при Лозенград, Люлебургас и Бунархисар, Момчилград и прохода Маказа. При боевете в Родопите голям героизъм проявяват войните от 21-ви пехотен Средногорски полк, начело с полковник Владимир Серафимов, родом от село Свежен. На връх Кавгаджик /Средногорец/ при село Алами дере /Полковник Серафимово/ турците атакуват пет пъти позицията на полка, но пристъпите им геройски са отблъснати от средногорци. По своя драматизъм и героични подвизи паметният бой много прилича на Шипченската епопея от 1877 г., затова местните хора с любов го наричат „Родопската Шипка“. От нашата Община в тази битка загиват със смъртта на храбрите 12 души, чиито имена са изписани на паметните плочи на мемориалния комплекс на връх Средногорец.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *