Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 43: Удостояване на г-н Матей Нейков Марков с „Почетен знак на Община Раковски”

РЕШЕНИЕ № 43: Удостояване на г-н Матей Нейков Марков с „Почетен знак на Община Раковски”

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Удостояване на г-н Матей Нейков Марков с „Почетен знак на Община Раковски”.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски

По предложение на: Генчо Тодоров Тодоров – Общински съветник към Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

 1. Удостоява с „Почетен знак на Община Раковски“ г-н Матей Нейков Марков, роден на 10.08.1926 г., ЕГН 2608104922, с постоянен адрес: село Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Михаил Марков“ № 3.
 1. След влизане в сила на настоящето Решение, на удостоения с „Почетен знак“ – г-н Матей Нейков Марков, да се изпрати покана за награждаване.

  3. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: Матей Нейков Марков е роден в село Белозем на 10.08.1926 г. в семейство, което е взело дейно участие в живота на селото. Баща му Нейко Марков Петров е зам.-кмет в началото на 20-те години и кмет в периода 1931 – 1934 г., един от основателите на Отечествения фронт заедно с най-големия си син Иван Марков. След 9 септември, заради принадлежността си към БЗНС е въдворен в Пазарджишкия затвор и в концлагера „Белене”. Брат му Михаил Марков още като ученик е участник в антифашисткото движение, председател е на Земеделския младежки съюз в Пловдивска област, въдворен е в концлагера „Белене”, убит на 7 април 1951 г. По решение на Общинския съвет – Раковски улицата, на която е къщата на семейството, носи неговото име. Поставен е барелеф по инициатива на земеделската младежка група в селото и на вицепрезидента Тодор Кавалджиев.

       Матей Марков завършва Текстилното училище в Харманли и работи в памукотъкачната фабрика на брат му Иван Марков. Трудовият му път преминава в Текстилния комбинат „Марица” в Пловдив, където е текстилен техник, с изключение на 6 – 7 години, когато Иван Марков създава цех на „Битова тъкан” в Белозем – гордост за общината под ръководството на Нейко Георгиев Нейков.

       В началото на 70-те години Матей Марков е подтикнат от видния български историк Христо Йонков да напише история на с. Белозем, а през 80-те години публикува статии за селото във вестник „Нови хоризонти”, издаван от Община Раковски. След пенсионирането си изцяло посвещава времето си на проучвателната дейност и прави интересни открития за селото. С помощта на племенницата му Евдокия Пенкова, обхватът на книгата е разширен, включени са сведения от публикации от началото на нашия век, привлечени са и други сътрудници, материалът е систематизиран и Община Раковски пое финансирането. Трудът на Матей Марков и на останалите съпричастни е напълно безкористен. Книгата „Белоземски хроники”, издадена през 2020 г., е ценно свидетелство за историята на едно от най-големите села в България от древни времена до наши дни, когато е пример за икономически инициативи, за интензивен културен и просветен живот. Отличава се с богато художествено оформление.

      През всички тези години Матей Марков е деен сътрудник на читалищния и училищния живот, изнася беседи пред учениците по повод национални и религиозни празници. Заради своята отдаденост на интересите на Белозем – трудолюбие, начетеност и честност, той е уважаван както от съселяните си, така и от ръководството на Общината и от всички нейни жители, които милеят за историята и се грижат за настоящето на хубавите ни села. Към настоящия момент е най-възрастният жител на село Белозем, община Раковски.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                           

 

                                                                                                Председател:  Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *