Общински съвет

Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 852

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Р Е Ш И:

 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 1. В. Й. К., ЕГН: 550401****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Б. О. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Ж. Г. Б., ЕГН: 521219****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. И. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. Р. И., ЕГН: 510119****, и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. В. Л. № ***, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. Й. К., ЕГН: 7803284561, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Т. И. Т., ЕГН: 370327****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. П. № 14, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Ж. С. М., ЕГН: 530209****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Н. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Г. Т. С., ЕГН: 600902****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. П. Г., ЕГН: 471203****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № 33, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. Р. К., ЕГН: 650311****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. П. К., ЕГН: 651229****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. В. Д., ЕГН: 981113****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в размер на 400 /четири стотин/ лева.
 1. М. Ч. Г., ЕГН: 630809****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. Б. Б., ЕГН: 450928****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. Р. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. С. С., ЕГН: 371030***, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. И. А. в. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. И. С., ЕГН: 500304****, и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. И. В. № ***, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. М. Д., ЕГН: 600724****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Н. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. И. А. Д., ЕГН: 461209****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. З. № **, в размер на 100 /сто/ лева.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                        

Против: 0        

Възд.се: 0                      

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *