Общински съвет

Отпускане на еднократни помощи

Отпускане на еднократни помощи
Р Е Ш Е Н И Е № 818

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отпускане на еднократни помощи.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски.

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Р Е Ш И:

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица:

 1. С. Х. З., ЕГН: 630222****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. З. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. С. Л., ЕГН: 821012****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. Я. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. И. Г., ЕГН: 370828****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. П. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Ж. Г. С., ЕГН: 870712****, и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. М. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Н. Г. П., ЕГН: 480613****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. Д. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Е. З. Г., ЕГН: 661224****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. И. Б., ЕГН: 570826****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. Д. № *, в размер на 200 /двеста/ лева.
 1. Т. С. М., ЕГН: 310719****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. Р. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Т. Л. Д., ЕГН: 390930****, и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Р. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. Й. Б., ЕГН: 521030****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С.  № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. П. Н. Б., ЕГН: 480716****, и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. П. Я. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. Л. Д., ЕГН: 460428****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. М. С. К., ЕГН: 401223****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. И. В. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Л. С. К., ЕГН: 630609****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Б. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Ж. Р. Р., ЕГН: 680915****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Д. Я. Б., ЕГН: 681010****, и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. И. В. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. Д. П. М., ЕГН: 034615***, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № *, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. И. П., ЕГН: 650728****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. В. Г. Б., ЕГН: 550807****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. Я. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. А. И. Р., ЕГН: 811124****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. Р. № **, в размер на 100 /сто/ лева.
 1. С. Г. С., ЕГН: 450419****, и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. № **, в размер на 200 /двеста/ лева.
 1. Г. З. Ш., ЕГН: 900917****, и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. Д. № *, в размер на 200 /двеста/ лева.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                        

Против: 0        

Възд.се: 0                      

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *