Раковски

Нови 4 милиона лева от държавния бюджет за община Раковски

След гласувани близо 14,5 млн. лв. в бюджета на България за изграждане на нова спортна зала и асфалтиране на улици в гр. Раковски, сега допълнително се отпускат нови почти 4 милиона лв. за ремонт и реконструкция на детски градини и училища на територията на гр. Раковски.

По Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. за която правителството осигури 240 млн. лв. са одобрени проектите на ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Христо Ботев“ и новата ДГ „Феникс“ всичките от гр. Раковски.

Стойността на проекта на ОУ „Христо Смирненски“ е за 1 748 482 лв., като със средствата ще бъдат изградени пристройка с четири нови класни стаи и надстройка, с още две класни стаи, както и библиотека, сензорна стая, зала за психомоторика, логопедичен кабинет и стая за занимания по интереси.

За ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски ще бъдат отпуснати средства на стойност 1 202 000 лв.

С тези пари ще бъде обновена оградата на училището и ще бъде изцяло ремонтирана и обзаведена сградата на бившия фитнес, в която ще бъдат обособени общо 5 класни стаи. В същата сграда ще бъде изграден и училищният СТЕМ център, за който училището има одобрена концепция от Националния СТЕМ център и предстои сключване на договор за начало на изпълнението му на обща стойност 300 000 лв.

За новата ДГ „Феникс“ в гр. Раковски са предвидени 1 000 000 лв. за преустройство, реконструкция и конструктивно усилване на съществуваща сграда, за нуждите на детската градина за физкултурен салон и кухненски блок.

С реализирането на проектите ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучението на децата, както и ще създадат пълноценни условия за организация на учебния ден с цел повишаване качеството на образование в училищата в гр. Раковски. А една модерна образователна среда ще допринесе и за образователните постижения на учениците.

Вижте отчета на правителството на Денков за 9-те месеца управление 👉

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *