ЧалъковиБелоземРаковски

Прекратиха конкурса за директор на ОУ „Д-р Петър Берон“ в Чалъкови

Прекратиха конкурса за директор на ОУ Д-р Петър Берон в Чалъкови
Единствения кандидат за поста не издържа теста

21 от общо 29 кандидати в конкурсите за директори в 17 пловдивски училища са получили повече от 30 точки на първия етап и предстои да се явят на втори. Осем не са покрили този минимум и не са допуснати до следващия кръг.

На 27.02.2024 г. кандидатите за конкурсите в цялата страна държаха единен тест, в който за 70 минути трябваше да отговорят на 50 въпроса с три варианта за отговори. Минималният резултат за допускане до следващия етап от конкурса беше 30 точки.

Кандидатите, които продължават към втория етап, трябва да представят концепцията, която са подготвили за развитие на съответната образователна институция.

За да се избегне субективният елемент, са разработени повече от 150 подобни казуси. Всички те се базират на реални ситуации, които са се случвали в българските училища и при които е било нужно не формално прилагане на нормативната уредба, а лидерски подход.

Членовете на комисията ще имат право да задават въпроси, но само относими към съдържанието на концепцията на кандидата, казусите и спецификата на длъжността.

За да има пълна прозрачност участниците в конкурса ще са без мобилни телефони, а целият изпит ще бъде видео и аудио заснеман от министерството.

За първи път изборът на директори на образователни институции е ориентиран не просто към намирането на администратори, а към търсене на лидери, които биха допринесли за промяната в българското образование.

Това е част и от предприетите инициативи на МОН за промяна на образователната система и към намаляване на механичното възпроизвеждане на знания и формиране на повече умения и компетентности в учениците. За да се случи тази промяна, е важно как се ръководи всяко едно училище. Затова и философията на правилата на новите конкурси е да бъдат избрани не само нормативно подготвени хора, но личности с множество качества и компетентности.

В случай че няма кандидат за дадено училище или единственият кандидат е отпаднал поради неявяване или нисък резултат, конкурсната процедура се прекратява, както е случаят с ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Чалъкови.

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *