ПловдивБългарияПолитически анализи

Какво се случва с Панаира в Пловдив!

Какво се случва с Панаира в Пловдив!
В тази публикация ще отбелязваме развитието на казуса.
ℹ️ Правя едно резюме на последните събития във връзка с пловдивския Панаир, в които ние следваме основната цел да не предадем пълния контрол в ръцете на един единствен решаващ съдбата му. Който притежава над 2/3 от капитала на едно дружество, решава съдбата му, затова и се противопоставихме на посягането на Георги Гергов към тези 79 %, които са над 2/3 от капитала.
 
Резюмето обхваща събитията след решението на Върховен административен съд (ВАС) от 15 ноември, които са толкова много и сгъстени във времето, че не всеки успява да проследи всичко в неговата хронология. А и събитията са такива, че ту се радваме, ту изтръпваме.
 
Историята започна миналата година с едно внесено по време на заседание на Правна комисия уж невинно предложение да приемем Варна като акционер в Пълдин Туринвест, на което реагирахме веднага, но това ще е отделен разказ. Сега само последните събития, идващи след решението на ВАС.
 
🔴 15 ноември – обявява се Решението на ВАС по оспореното решение на Варна да апортира акциите си от Панаира и веднага излизат заглавия, че Гергов е овладял контролния пакет акции и губим Панаира. Казваме, че има още действия, които следва да се предприемат, за да стане това факт. Ако решението под някаква форма валидира съгласието на Варна да апортира акциите си от Панаира в „Пълдин Туринвест“ АД, то нужно е и решение на общо събрание на акционерите (ОСА) на Пълдин Туринвест да увеличи капитала и да приеме Варна като акционер. Не става само с решението на Варна.
 
🔴 16 ноември – Община Пловдив като акционер в Пълдин Туринвест (с 25 %) получава светкавично бързо покана за общо събрание, насрочено за 24 ноември, в 13:00 ч.
 
🔵 16 – 24 ноември – с помощта на юридически екип ние подготвяме предложения, които да бъдат приети от Общински съвет Пловдив и да защитят Община Пловдив, водим разговори с другите съветници в Общински съвет и обясняваме важността на предложенията ни. Искаме да активираме два закона, които защитават община Пловдив, но за да стане това, трябва да се изпише в решението на Общински съвет.
 
🔵 23 ноември – народният представител от Демократична България, Ивайло Мирчев, отправя въпрос до служебния министър на икономиката и индустрията, в който пита дали Държавата чрез министрите на икономиката Даниела Везиева, Корнелия Нинова и/или настоящия Никола Стоянов изобщо е предприела някакви действия, след като миналата година си поиска акциите и поиска изпълнение на решението за дарение. Очакваме писмен отговор.
 
🔵 24 ноември, 9 ч. – първа точка от дневния ред, залата е препълнена от граждани, които настояват да опазим Панаира. С 25 срещу 24 гласа нашите предложения, които активират двата защитаващи общината закона, се приемат. Благодарности към тези 25 съветници! Благодарности към изискващите пловдивчани!
 
🔴 24 ноември, 13 ч. – Общо събрание на акционерите в Пълдин Туринвест. Нашият представител, изпратен с решението от сутринта, заявява, че Община Пловдив не е съгласна да й се намали дела в капитала на Пълдин Туринвест и че упражнява блокиращата си квота срещу такова решение. Това се игнорира, заявено е от представителя на Гергов, че общината няма блокираща квота и се взема решение за апорта. Оспорването на взетите решения е в ръцете на кмета Димитров. Община Пловдив е акционер, кметът по закон представлява общината пред съда и той може да предяви иск за отмяна на взетите на ОСА решения. Призоваваме го да го стори в законовия 14-дневен срок, иначе ще е накърнено имуществото на общината.
 
🔴 24 ноември следобед – отново излизат заглавия, че Гергов е получил вече 79 % от Панаира. Твърдим, че това още не е факт и продължаваме да настояваме кметът да свърши своята част от работата след решението на Общински съвет и да подаде иск, за да оспори решенията в Пълдин Туринвест.
 
🔴 28 ноември, 8:43 ч. – в Търговския регистър е подадено заявление за вписване апорта на акциите на Варна от Панаира. Заявленията за вписване се разглеждат в 3-дневен срок и ако всичко е наред, се извършва вписване. След вписването обявените факти стават действителни за всички, дори и да имаме оспорване пред съда. Затова кметът трябва веднага да предяви онзи иск за отмяна и на това основание да поиска спиране на вписването.
 
🔵 28 ноември, 14 ч. – внасяме искане до кмета, с копие до съответната дирекция, незабавно да предяви иск пред Окръжен съд за отмяна на решенията в Пълдин Туринвест за апорта, като заедно с иска да поиска от съда да постанови спиране на производството пред Търговски регистър, за да се възпре вписването на апорта, докато съдът не се произнесе законосъобразни ли са решенията в Пълдин Туринвест. Излагаме детайлно в искането си 4 мотивирани аргумента за незаконосъобразност, които кметът да използва в иска до съда.
 
🟡 29 ноември, 12:30 ч. – прессъобщение от Община Пловдив до медиите, в което се казва, че е подадена искова молба за отмяна на взетите решения в Пълдин Туринвест и е поискано спиране на производството пред Търговски регистър по вписване на апорта.
 
🟡 29 ноември, 13:27 ч. – качено в Търговския регистър Определение на съда, че спира производството по вписване, докато Окръжен съд Пловдив не се произнесе по иска на Община Пловдив за отмяна на решенията на Общо събрание на акционерите в Пълдин Туринвест. Вписването на апорта е спряно.
 
🔴 30 ноември – делото в Окръжен съд е разпределено на съдия Александър Стойчев, на когото и през 2007 г. се е паднало да се занимава с Панаира, и в медиите се обявяват обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие. Посочва се, че „Александър Стойчев бе осветен като съдията, одобрил посочените лично и поименно от Гергов експерти-оценители. Именно с помощта на одобрената в нарушение на Търговския Закон от Стойчев „експертиза“, Гергов успя да стане мажоритарен собственик в панаира още през 2007 г.“ и др.
 
🔵 1 декември – в писмо до кмета Здравко Димитров настояхме да поиска отвод на съдията-докладчик Александър Стойчев по делото, образувано по иск на Община Пловдив срещу „Пълдин Туринвест“ АД. Кметът представлява Община Пловдив пред съда, а общината е страна по делото (ищец) и има првото да поиска отвод на съдията, когато има съмнения в неговата безпристрастност.
 
🔵 1 декември – действия от Демократична България и от Варна – Стела Николова внася сигнал до Прокуратурата относно бездействието на кмета на Варна Иван Портних, който не е изпълнил решението на Общински съвет от 2017 г. да подари акциите от Панаира обратно на Държавата. Ако бяха върнати, сега нямаше да се занимаваме с тази схема и Варна най-вероятно нямаше да иска да става акционер в Пълдин Туринвест. Не само кметът не е изпълнил решение на Общински съвет Варна, но и „5 години Община Варна не е определила свой представител, който да съблюдава и контролира какво се случва с 29% от акциите, които общината е трябвало да върне на държавата. Така хем държавата е била лишена от тях, хем варненци не са били представлявани в Общото събрание на акционерите на дружеството.“, пише Стела в сигнала си.
Решенията за апорта са в ръцете на Окръжен съд Пловдив. До неговото произнасяне апортът не е факт и засега тези 79 % в ръцете на един човек не е факт.
 
🔴 2 декември – Гергов открива нова линия, паралелна на досегашната, като изпраща нова покана за Извънредно общо събрание на акционерите в Пълдин Туринвест с абсолютно същия дневен ред като от събранието от 24 ноември – пак апорт на варненските акции от Панаира. Делото в Окръжен съд по оспорването на предишните решения за апорта си върви, а това Общо събрание ще се яви втори опит за същото. Затова и Общински съвет трябва да преповтори решението си за блокиращата квота от 24 ноември на съответната сесия.
 
🔴 7 декември – Гергов обжалва определението на Окръжен съд, с което е спряно вписването на апорта в Търговския регистър. Ако обжалването пред Апелативен съд е успешно, апортът ще се впише в регистъра и ще е действителен за всички, независимо от висящото дело в съда, с което се иска отмяна на решението за апорта.
 
🔵 12 декември – групата на Демократична България внася в Общински съвет изцяло готов проект за решение, в което отново сме заложили защитата от два закона и което да се гласува на 19 декември. С проекта се повтаря решението на Общински съвет от 24 ноември – на същия дневен ред (апорт) се изразява същата воля на общината – „не“. Проектът ни накратко казва: 1. Общински съвет не дава съгласие за увеличаването на капитала, 2. Упълномощава представителя на Община Пловдив по всички точки в дневния ред на Общото събрание в Пълдин Туринвест да гласува „Против“, 3. Възлага на кмета да оспори решенията на ОСА, ако такива се вземат. Надяваме се на подкрепа от съветниците при гласуването на 19 декември.
 
🟡 12 декември – Кметът Димитров внася същото предложение като нашето, с което казваме „не“ на апорта.
 
🟡 12 декември – Апелативен съд се произнася по жалбата на Гергов срещу спирането на вписването на апорта в Търговския регистър. Потвърждават спирането 🙂 „Апелативните съдии приемат, че оплакването на жалбоподателя е неоснователно. Според съда, исковото производство, образувано в Окръжен съд – Пловдив, в което се иска отмяна на всички решения, взети на общото събрание на „Пълдин Туринвест“ АД, проведено на 24.11.2022 г., е от значение за регистърното производство. Решението на съда по исковото производство ще обоснове преценката на длъжностното лице по вписванията относно наличието на предпоставките за вписване в Търговския регистър на решенията на общото събрание от 24.11.2022 г.“ – се казва в прессъобщение, публикувано на страницата на Апелативен съд Пловдив!
 
🔴 19 декември – Редовна сесия на Общински съвет, на която трябва да решим как се произнасяме относно свиканото за 9 януари ОСА в Пълдин Туринвест. Вече сме се произнасяли по същия дневен ред на Общото събрание за увеличаване на капитала и приемане на Варна като акционер с акциите от Панаира – на 24 ноември, за ОСА в същия ден. Логичното е да повторим волята си, че не сме съгласни с това. Николай Радев от местното БСП на микрофон предлага изменение в проекта за решение на Общински съвет – нашият представител да гласува „За“ апорта. Провежда се гласуване на неговото междинно предложение и с гласовете на ГЕРБ, на двама съветници от ЗС „Александър Стамболийски“ и на независимите двама от ДПС и НФСБ то се приема. Така финалният текст на решението става: 1. Общински съвет не дава съгласие за увеличаването на капитала, 2. Упълномощава представителя на Община Пловдив по всички точки в дневния ред на Общото събрание в Пълдин Туринвест да гласува „За“, 3. Възлага на кмета да оспори решенията на ОСА, ако такива се вземат. Решението е очевидно вътрешнопротиворечиво и се нуждае от изменение.
 
🔵 29 декември – Решението на Общински съвет от 19-ти вече е обявено. Подготвяме предложение за неговото изменение, като искаме Общински съвет да гласува промяна в т. 2 и представителят на Общината да гласува „Против“ по всички точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА) в Пълдин Туринвест, насрочено за 9 януари. Така решението ще стане логично и непротиворечиво. Изменението трябва да се случи преди ОСА, т.е. преди 9-ти януари. На 29 и 30 декември събираме подписи от 20 съветници (нужни са 17) от всички политически групи без БСП и ГЕРБ с искане за свикване на извънредна сесия, на която да можем да изменим шизофренното решение от 19 декември.
 
🟡 30 декември – Внасяме искането за извънредна сесия с молба да бъде насрочена за 5 януари. Председателят свиква извънредна сесия за 3 януари.
 
🔴 3 януари – Денят на извънредната сесия, на която можем да упълномощим представителя на Общината да гласува „Против“ апорта на варненските акции от Панаира, когато отиде на ОСА в Пълдин Туринвест. ГЕРБ и БСП не присъстват на сесията и нужният кворум от 26 съветници не е събран. Заседание на Общински съвет не се провежда. Все още е в сила шизофренното решение, с което представителят на общината ще отиде на 9-ти в Пълдин Туринвест. Започваме трескаво събиране на подписи за последна възможна сесия, която пак се явява извънредна, за последния възможен момент – 9 януари. Въпреки че групата на „Съюз за Пловдив“ отказват да подпишат искането за втората извънредна сесия, успяваме да съберем 17 подписа.
 
🔵 6 януари сутринта – срещаме се с Министъра на културата и искаме да започне процедура по обследване и обявяване на Панаирното градче за групов паметник на културата.
 
🔵 6 януари следобед – Внасяме искането за свикване на втора и последна възможна извънредна сесия, на която да променим противоречивото решение от 19 декември и на 9 януари да пратим представителя на Община Пловдив в Пълдин Туринвест с едно стабилно решение, в което ясно сме изразили волята си, че той трябва да гласува „Против“ апорта на варненските 29 % от Панаира. Председателят свиква извънредното заседание за 9 януари от 9 ч. ОСА в Пълдин Туринвест е насрочено за 13:00 ч. в същия ден.
 
🔵 8 януари – Граждански протест с искане Общински съвет да защити интересите на пловдивчани и да не предава пълния контрол върху Панаира на Георги Гергов.
 
🔴 9 януари 9:00 ч. – Денят на втората и последна възможна извънредна сесия, на която можем да упълномощим представителя на Общината да гласува „Против“ апорта на варненските акции от Панаира, когато отиде на ОСА в Пълдин Туринвест в 13:00 ч. ГЕРБ и БСП отново не присъстват на сесията и нужният кворум от 26 съветници не е събран. Заседание на Общински съвет отново не се провежда. Остава в сила решението на Общински съвет от 19 декември, което с гласовете на ГЕРБ и БСП е променило логичното ни предложение и от 19 декември вече има следния смисъл: Точка 1: Не разрешаваме апорта, Точка 2: Разрешаваме апорта, Точка 3: Кметът да оспори, ако се случи това, което сме разрешили.
 
🟡 9 януари 13:00 ч. – Представителят на Община Пловдив се явява на Общото събрание на акционерите в Пълдин Туринвест и изпълнява решението на ГЕРБ и БСП от 19 декември като: Първо – Прави изявлението, за което сме го задължили, че Общински съвет Пловдив не дава съгласие за увеличаването на капитала и съответно намаляване на участието на Община Пловдив в него и, че Община Пловдив задейства блокиращата си квота по закона; Второ – при гласуването по всички точки от дневния ред на общото събрание (увеличаване на капитала и промени в устава) гласува „За“. Гергов ще приеме, че сме съгласни с апорта и ще опита да впише това в Търговския регистър. Кметът Здравко Димитров пък трябва да оспори това пред съда – и по закон, и защото така пише в т. 3 от решението на Общински съвет от 19 декември.
 
Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *