Общински съвет

Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и „Кметове на кметства“ на територията на община Раковски във връзка с произвеждането на Избори за кметове и за общински съветници на 29 октомври 2023 г.

Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и „Кметове на кметства“ на територията на община Раковски във връзка с произвеждането на Избори за кметове и за общински съветници на 29 октомври 2023 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 887

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и „Кметове на кметства“ на територията на община Раковски във връзка с произвеждането на Избори за кметове и за общински съветници на 29 октомври 2023 г.

На основание: чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 6 и ал. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски избира ТАТЯНА СЕРАФИМОВА БАКОВА – заместник кмет на Община Раковски, ЕГН 820319****, с постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Х. С. № **, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Община Раковски“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на Община Раковски. 
 1. Общински съвет – Раковски избира ЙОРДАНКА ГЕНОВА ДИМИТРОВА – изпълняваща длъжността старши специалист „ФОМО“ в Кметство село Белозем, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Белозем“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на село Белозем.
 1. Общински съвет – Раковски избира ЕЛЕНА ПЕТКОВА НАНЧЕВА – изпълняваща длъжността старши специалист „ГРАО“ в Кметство село Стряма, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Стряма“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на село Стряма.
 1. Общински съвет – Раковски избира ДАНКА ГЕОРГИЕВА КЮПОВА – изпълняваща длъжността Старши специалист „ФОМО“ в Кметство село Шишманци, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Шишманци“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на село Шишманци.
 1. Общински съвет – Раковски избира ДОНКА ВАСИЛЕВА ПАЦЕВА – изпълняваща длъжността Старши специалист „ФОМО“ в Кметство село Момино село, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство село Момино село“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на Кметство село Момино село.
 1. Общински съвет – Раковски избира ИВАНКА ИГНАТОВА СТЕФАНОВА – изпълняваща длъжността Старши специалист „ФОМО“ в Кметство Чалъкови, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство село Чалъкови“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на Кметство село Чалъкови.
 1. Общински съвет – Раковски избира ВЕСКА ИВАНОВА КОЛЕВА – изпълняваща длъжността Старши специалист „ФОМО“ в Кметство село Болярино, за временно изпълняваща длъжността „Кметски наместник на село Болярино“, за времето до полагане на клетва на новоизбрания Кмет на Кметство село Болярино.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: Съгласно Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на Централната Избирателна Комисия (ЦИК) са дадени указания във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите за кметове и за общински съветници на 29 октомври 2023 г.

В горецитираното Решение е конкретизиран начинът за определяне на временно изпълняващ длъжността кмет от общинския съвет по реда на чл. 42, ал. 6 и ал. 8 от ЗМСМА. 

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА: „Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и трето.“

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е налице необходимост от разпореждане на предварително изпълнение на решението на Общински съвет, предвид цитираната разпоредба и оставащия срок до края на мандата. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 19                                                    

Против: 1     

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *