БългарияПловдивРаковски

Резултати от раздаването на компостери за домашно компостиране на гражданите на гр. Раковски от втори етап

След раздаването на компостери за домашно компостиране на гражданите на гр. Раковски на втори етап през 2022 г.

Във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.009-0014 – “Изпълнение на демонстрационен проект за въвеждане на домашно компостиране в град Раковски”. 

Ето резултатите от този проект за домашно компостиране :

Община Раковски успешно завършва проект за приучване и създаване навици на жителите да компостират биоразградими отпадъци в домакинствата си.
Основната цел на проекта е предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци на територията на общината и намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Общата стойност на проекта е 391066.35 лв., от които 332 406.40 лв. – съфинансиране от ЕФРР и 58659.95 ле – национално съфинансиране.

В резултат на проекта се постигнаха следните положителни резултати:
• намаляване количеството депонирани битови отпадъци;
• отделя се още при източника биоразградим отпадък, чрез който се произвежда качествен ком пост;
• създаване трайни навици у населението за участие в процеса на предотвратяване образуването на битови отпадъци.

В средата на 2022 г бяха доставени и раздадени за ползване компостери на 1 334 домакинства, участващи в проекта и те започнаха компостиране на отпадъци и произвеждане на компост.

Участващите домакинства получиха наръчник за домашно компостиране и преминаха обучение. Бяха създадени страница и група за проекта във Фейсбук. Страницата представя информация за домашното компостиране – обучителни материали, видеоклипове, добри практики. Групата свързва домакинствата, участващи в компостирането, които споделят практически въпроси, възникнали проблеми, опит.

Бе проведено и анкетно проучване за информираността и нагласите на жителите по отношение компостирането и мнението им за ползите от него. Участниците споделиха, че знаят много повече за компостирането след проекта, отколкото преди това. Усетили са ползите и всички ще продължат активно да компостират.
Предстои провеждане на кръгла маса за популяризиране резултатите от проекта с участие на общините от област Пловдив. На нея община Раковски ще сподели натрупания практически опит и ще се обсъдят възможностите за разширяване обхвата на домашното компостиране и сред останалите общини.
Чрез въвеждане на домашното компостиране при източника на биоразградими битови отпадъци се създават условия за екологосъобразно обезвреждане на тези отпадъци, без да се замърсява допълнително околната среда в резултат на извозване на събрания отпадък и други дейности за неговото обезвреждане. За 2022 г. извозваните отпадъци са намалели с 345 т. в сравнение с 2021.
Освен това, използвайки готовия компост вместо изкуствени торове за собствените им градини, жителите на населените места могат да произвеждат собствена продукция по екологосъобразен начин, което има ползи не само за опазване на околната среда, но и за здравето на хората и техните финанси. Ефектът от проекта е изключително добър, тъй като хората разбраха, че да произвеждаш компост не е толкова трудна задача, а в същото време крайният резултат носи много ползи.

Източник : https://www.marica.bg/

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *