Общински съвет

Разрешение за съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения по реда за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за учебната 2023/2024 година

Разрешение за съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения по реда за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за учебната 2023/2024 година
Р Е Ш Е Н И Е № 839

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения по реда на Приложение № 7 – Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за учебната 2023/2024 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Докладна от А. П. Ш. – Директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски разрешава съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения по реда на Приложение № 7 – Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. Общински съвет – Раковски възлага на А. П. Ш. – Директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски да предприеме действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е входирана Докладна от А. П. Ш. – Директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за разрешение на съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения за учебната 2023/2024 година: 

 

Допълнителни финансови средства извън определените по стандарти не са необходими съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *