Момино селоРаковски

Осем институции решават дали да има нова кариера в Момино село

Осем институции решават дали да има нова кариера в Момино село

Инвеститорът на разглеждания доклад е длъжен да осигури присъствието на експертите, изготвили документа. Осем институции ще гласуват дали да се приеме проекторешението за ОВОС (Оценка на въздействие върху околната среда) за изграждане на кариера за строителни материали в Момино село.

Заседанието ще се проведе в петък, 28 април 2023 година, в Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). Екологичния експертен съвет (ЕЕС) ще разгледа коригирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, общ. Раковски с възложител „Адванс“ ООД.

Възложителят на разглеждания доклад е длъжен да осигури присъствието на експертите, които са го изготвили. Те ще докладват разработките пред членовете на ЕЕС. Освен експерти от РИОСВ – Пловдив, с равно право на глас в съвета са включени и представители на: Областна дирекция „Земеделие“, Регионална здравна инспекция – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Раковски, Кметство Момино село, Областна администрация – Пловдив, РДНСК – Пловдив.

Решението за одобряване или неразрешаване на инвестиционното намерение се взима с обикновено мнозинство. Окончателното решение ще бъде предоставено от РИОСВ – Пловдив в 7-дневен срок от постановяването му.

„Оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение е част от съгласувателна процедура по смисъла Закона за подземните богатства с компетентен орган – Министерството на енергетиката. РИОСВ – Пловдив извършва процедурата по ОВОС, следвайки стриктно екологичното законодателство, в частност Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). Досега са преминали останалите етапи от нея. Инвестиционното намерение е консултирано със специализираните ведомства, след възлагане от РИОСВ – Пловдив е изготвен Доклад по ОВОС, а същият е представен пред заинтересованите граждани на обществено обсъждане, проведено през м. Март в с. Момино село“, обясниха от РИОСВ-Пловдив.

Има проекторешение, което е с одобрително становище, което предстои да бъде разгледано именно то. Припомняме, че преди около месец – на 23 март 2023 г., на общо събрание в Момино село (общ. Раковски), жителите изразиха, че са против изграждането на кариера за добив на инертни материали на площ от 218 декара. На събранието присъстваха кметовете на населеното място, Община Раковски и Председателя на Общински съвет – Раковски. Те засвидетелстваха, че застават зад волята на населението и ще направят всичко възможно концесията да не се случи. Стартирана е нова подписка, а за председател на инициативния комитет бе избран Илиян Пацев.

От РИОСВ-Пловдив обаче коментират, че няма никакви възражения по проекта по време на общественото обсъждане. Няма и отрицателни становища от други институции.

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте също Вайбър и Ютуб канала, както и ФБ страница ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *