АрхивиБългарияПловдивРаковски

ИЗВАДКИ ОТ ОСМАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ РЕГИСТРИ ОТ XVI В.: ВЕЛЕД-И ДАНИШМЕНД С ДРУГО ИМЕ АЛИ ФЪКЪХ – дн. кв. „Парчевич“

ИЗВАДКИ ОТ ОСМАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ РЕГИСТРИ ОТ XVI В.: ВЕЛЕД-И ДАНИШМЕНД С ДРУГО ИМЕ АЛИ ФЪКЪХ - дн. кв. "Парчевич"

Друго име за селището – Велед-и Данишменд
През 1516/18 г. в селото са регистрирани 26 мюсюлмански ханета на оризари и четирима неженени оризари (общността има имам; четирима от описаните са конвертити първо поколение). Общият приход от него е в размер на 2103 акчета, формиран от данъчно облагане върху добив на/от: пшеница, ечемик, сено, кошери, лен, папур, воденици, люпилни за ориз, ресм-и духан, облагане на оризарите, ресм-и райет, ниабет и арусане.
Към същата година до селището е регистрирано и завие на Кюрекчи баба, в което са описани 7 абдали, един от които е техен религиозен лидер – шейх; обособено е едно хане (в смисъл на данъчна единица). Регистрацията от 1530 г. представя селището като тимарско в казата Филибе (Пловдив). В него са записани 47 мюсюлмански ханета оризари. Общият приход от селото е в размер на 1578 акчета.
През 1570 г. Велед-и Данишменд е тимарско село в [казата Филибе (Пловдив)]. В него са регистрирани 7 мюсюлмански ханета категория чифт и 45 ханета на оризари, от които 8 са юрушки (общността има имам; за един от регистрираните е записано, че в село Търфил (Трилистник), а за друг, че е в село Ютаклар (не съществува, земите са присъединени към кв. Генерал-Николаево); трима от описаните са конвертити първо поколение; двама от описаните са хаймане). Общият приход от селото е в размер на 5286 акчета, формиран от данъчно облагане върху добив на/от: ресм-и чифт, ресм-и боюндурук, облагане на оризарите, пшеница, смесено зърно, кошери, сено, папур, воденици, люпилни за ориз, такса за ползване на пасище, ресм-и тапу, ниабет и арусане, други сборни такси.
През 1596 г. в селището са регистрирани 8 мюсюлмански ханета категория чифт, 7 – категория бенак, дванадесет неженени мюсюлмани и двадесет и трима оризари (общността има имам; осем от описаните са конвертити първо поколение; до имената на двама от оризарите е записано, че са юруци). Общият приход от селото е в размер на 5286 акчета, формиран от данъчно обособените позиции, цитирани по-горе.

***Коментар: ***Вероятно Велед-и Данишменд e име на човек. От сведението също се вижда, че до селото е имало дервишки теке (завие) „Кюрекчи баба“ (Kürekçi Baba) със седем монаха. При дервишките ордени се почитат светци. Това може да обясни и съществуването до началото на XX в. гроб (по-всяка вероятност „тюрбе“) на почитан турски светец в землището на селото.
Край на информацията от регистрите.

Помощна информация – елементи от данъчната система на Османската империя
акче (тур. akçe от ак – „бял“) е сребърна монета, използвана като основна парична единица в Османската империя с тегло около 1,15 грама.

Категории данъци:
ресм-и чифт (ресм-и райет) – поземлен данък за пълен чифт земя на домакинство (хане)
ресм-и бенак- поземлен данък за по-малко от половин чифт земя (вдовишко домакинство с фискална цел – занижено данъчно облагане)
ресм-и мюджеред – поземлен данък за неженен пълнолетен
ресм-и духан – такса от структурата на тимарските отчисления, плащана от временно пребиваващ в населено място
ресм-и тапу – такса от структурата на тимарските отчисления, заплащана при придобиване или прехвърляне на ограничено вещно право върху поземлен участък от страна на раята
ниабет – такса от структурата на тимарските отчисления арусане
арусане (ресм-и арус) – такса за женитба

Категории хора:
хане – означава дом. В османската регистрационна практика с него се обозначава най-малката данъчно задължена единица. Той е синонимен на думата „домакинство“.
вдовишко хане – с фискална цел – домакинство със занижено данъчно облагане.
мухасъл – обща дума за производител
ямак – помагач
юрук – сезонно мигриращ мюсюлманин скотовъдец
конвертити първо поколение – това е немюсманин, който е приел исляма (обикновено с цел данъчно облекчения).
джелепкешан – собственици на стада овце, достигащи нерядко до няколко хиляди глави добитък, – са били задължени да продават на държавата ежегодно определен брой овце, като по този начин се задоволява гарантирано нуждата от месо в столицата и големите градове на империята.
атмаджии, доганджии, юваджии, тузакчии, шахинджии – хора, специализирани в отглеждането, грижата, дресировката и доставката на ловни соколи за двореца и висшата администрация, срещу което получават данъчно преференцирани бащини или тимари
имам – лидер на най-малката мюсюлманска религиозна общност, организирана около джамия или месджид (месджид – подобно на параклиса при християните, в него няма проповед, само място за поклонение)
мюеззин – букв. призоваващ; мюеззинът призовава мюсюлманите за езан (молитва) 5 пъти в денонощието от минарето на джамията
абдал – странстващ дервиш
деде – лидер на мюсюлманска общност

Категории владения:
мюлк – термин, който се превежда като „собственост”.
истински мюлк – безусловната частна собственост, която всеки поданик, без значение от религиозната му принадлежност, е притежавал в границите на селището, където живее – къщата, двора, сградите за животните и хамбарите.
неистински мюлк – земята в европейските провинции на Османската империя е по подразбиране държавна, но се учредяване на ограничено вещно право на селянина върху държавна земя (или бащина).
бащина – на личното стопанство на християнските селяни от балканославянския район, което не е около къщата му. Бащината се наследява, но може да се продава.
тимар – земно и имуществено владение (вкл. добитък) в Османската империя с годишен доход до 20 хил. акчета. Тимарът представлява владеенето не толкова на определена площ земя, колкото годишния приход от тази земя, или част от нея, чрез отчисление от централизираната феодална рента в полза на спахията. С приходите от тимара държателите му обезпечавали своята издръжка, включително и въоръжението си.
зиамет – земно и имуществено владение (вкл. добитък) в Османската империя с годишен доход от 20 000 – 100 хил. акчета
хас- земно и имуществено владение (вкл. добитък) в Османската империя с годишен доход над 100 акчета
завие – дервишки храм
вакъф – благотворителна фондация, която генерира и оперира с имущество и/или приходи от имущество, дейността на която е с широк спектър на приложимост. Имуществата на вакъфите са освободени от общи данъци.

ИЗВАДКИ ОТ ОСМАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ РЕГИСТРИ ОТ XVI В.: ВЕЛЕД-И ДАНИШМЕНД С ДРУГО ИМЕ АЛИ ФЪКЪХ - дн. кв. "Парчевич"
ИЗВАДКИ ОТ ОСМАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ РЕГИСТРИ ОТ XVI В.: ВЕЛЕД-И ДАНИШМЕНД С ДРУГО ИМЕ АЛИ ФЪКЪХ - дн. кв. "Парчевич"
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *