Раковски

Популяризиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски и на територията на МИГ Стралджа

Популяризиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски и на територията на МИГ Стралджа

Екипът на „МИГ Раковски“ е приключил изпълнението на проект „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Раковски и МИГ Стралджа“, съгласно подписан административен договор № РД 50-79 от 11.05.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. В продължение на 24 месеца проектът се е изпълнявал от „МИГ Стралджа 2016“ – главен партньор по проекта и Сдружение „МИГ Раковски“.

В изпълнение на проекта са реализирани следните дейности:

1. Проучване на съвместното фолклорно наследство на територията.
Направени са две проучвания от всяка една от териториите, включващи обширно представяне на местните обичаи и традиции, културни институции и празници, станали традиционни в календара на двете общини. В проучването на МИГ Раковски са включени както значими творчески личности, така и проекти, реализирани за популяризиране на фолклорното наследство.

2. Закупуване на оборудване за провеждане на ежегодни фолклорни фестивали.
С цел постигане на устойчивост във времето е закупена мобилна сцена, осветление и озвучаване, които да бъдат използвани за организиране на ежегодни фолклорни фестивали. Мобилната сцена се състои от 24 елемента, включваща подиум с парапет и покрив, а закупеното оборудване за осветление и озвучаване допълва завършеното съоръжение за пълноценно провеждане на културни събития на открито.

3. Провеждане на два фолклорни фестивала.
С цел популяризиране на фолклорното наследство на територията е проведен един фестивал на територията на МИГ Раковски – в град Раковски, на който самодейци от територията и гости от територията на МИГ Стралджа показаха богатството на тракийските народни песни и танци.

4. Публичност и информираност за популяризиране на проекта – направени са публикации в местни сайтове.

Популяризиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски и на територията на МИГ Стралджа
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте също Вайбър и Ютуб канала, както и ФБ страница ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *